Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα μάθουν τα χαρακτηριστικά της ενέργειας. Η ενέργεια διατηρείται, μεταφέρεται από σώμα σε σώμα και μετατρέπεται από...

Con este laboratorio virtual poderemos realizar experiencias relacionadas coa primeira Lei de Mendel e caracteres ligados ao sexo.

Con questa attività, si studiano le lunazioni, per scoprire che la Luna è visibile sopra l'orizzonte in orari diversi, a seconda delle fasi. ...

In deze les leren de leerlingen over het onstaan van vulkanen, de verschillende soorten vulkanen en hoe een uitbarsting in zijn werk gaat. Daarna...

ILS honetan dentsitatearen kontzeptua landuko dute ikasleek. Masa eta bolumenak zer nolako erlazioa duen dentsitatearekin aztertuko dute. 

This is an interactive simulation showing the variety of shapes that are possible to...

ILS honetan erreakzio kimikoen doiketak landu egiten dira.

Zunächst wird die Frage geklärt, was sind eigentlich Stoffe? Im Anschluss werden Stoffeigenschaften benannt und untersucht. Der Unterschied...

Οι μαθητές διερευνούν τις ιδιότητες του φωτός.

Πειραματίζονται για να διαπιστώσουν την διαφορά μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικότητας...

Pages

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact