Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν παράγοντες που σχετίζονται με τις δυνάμεις που προκαλούν κίνηση των σωμάτων. Για να...

Στα πλαίσια του μαθήματος "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών" σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα μας, της οποίας απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η...

Το μάθημα αυτό αποτελέι μια εισαγωγή στην ελεύθερη πτώση, όπου  κύριος στόχος για την κατανόηση του φαινομένου είναι οι μαθητές να ορίζουν τί...

In this remote laboratory, user can take control of a DC motor by sending a python script to the server. DC Motor is...

This remote laboratory is consisted of a Lego Mindstorms NXT brick with two Lego DC motors. Main lab interface will...

Pages

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact