Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή για την ενότητα Φως και Φακοί, ξεκινώντας με προβληματισμό πως μπορούμε να θεραπεύσουμε τις ασθένειες τις...

Determinar de quines variables depén el període d'oscil·lació  d'un pèndol simple. 

Στα πλαίσια του μαθήματος "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών" σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα μας, της οποίας απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί η...

Amb aquesta ILS estudiarem el rol dels aminoàcids per a la correcta estructura 3D d’una proteïna mitjançant el cas de l’Anèmia Falciforme.

A vida humana, tal como a de todos os seres vivos, é sustentada pelo consumo. Desde há muito tempo que o ser humano modifica a natureza, tendo...

This remote laboratory consists of a Lego Mindstorms NXT brick with two Lego DC motors. Main lab interface will show...

A mecânica é o estudo da física do movimento e como este se relaciona com as forças aplicadas. Estabelece a base da compreensão do mundo que nos...

Onderzoek het verband tussen spanning, stroomsterkte en weerstand.

Pages

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact