3ο Μάθημα_Ηλεκτρικά κυκλώματα

Nikoletta Xenofontos
Age range: 
12-14, 14-16, 16-18
Language: 
Greek
Level of difficulty: 
Medium
Level of interaction: 
High
Average learning time: 
1 didactic hour
Access rights: 
Creative Commons Attribution (CC BY)
Description: 

Το μάθημα αυτό αποτελεί το τρίτο σε σειρά μάθημα για τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Tο πρώτο μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ εδώ και το δεύτερο κάνοντας κλικ εδώ

Στο μάθημα αυτό, λοιπόν, οι μαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τις δύο συνδεσμολογίες, σε σειρά και παράλληλα, και εισάγονται στην έννοια της αντίστασης. Έπειτα, πραγματοποιούν διερευνήσεις και επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν νε στόχο να εξάγουν τον Νόμο του Ωμ. 

Inquiry Learning Phases: 
Προσανατολισμός (Orientation)
Apps in use: 

With the quiz tool teachers can create quizzes containing multiple-choice, open answer and two-way (yes/no) questions. The questions, possible answers and feedback to the student can be edited interactively in the configuration.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Υπόθεση (Conceptualisation)
Apps in use: 

The Hypothesis Tool helps learners formulate hypotheses. Predefined domain terms can be combined to form a hypothesis, using drag and drop. Learners can also add their own terms using the Type your own box. As a teacher you can change the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Διερεύνηση (Investigation)
Labs in use: 
Go-lab approved

In the Electrical Circuit Lab students can create their own electrical circuits and do measurements on it. In the circuits the students can use resistors, light bulbs, switches, capacitors and coils. The circuits can be powered by a AC/DC power...Read more

Lab owner: 
Jakob Sikken
Language: 
English, Spanish, Romanian, Dutch, Hungarian, Portuguese, Greek, Bulgarian, Estonian, Catalan, Russian, Turkish
Age range: 
12-14, 14-16, 16-18
Apps in use: 

The Experiment Design Tool (EDT) supports planning scientific experiments and recording the results observed. Learners can define several experiment designs from the given set of properties and measures, and enter the values obtained from the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

The Experiment Design Tool (EDT) supports planning scientific experiments and recording the results observed. Learners can define several experiment designs from the given set of properties and measures, and enter the values obtained from the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

The observation tool allows students to record observations made while preparing, conducting and analyzing experiments. Observations, together with data analyses, can later be retrieved in the conclusion tool as a basis for drawing conclusions....Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Ερμηνεία Δεδομένων (Conclusion)
Apps in use: 

The Data Viewer provides features for learners to organise and visualise the data from experiments. Data sets can be presented in different ways, e.g. as a bar chart, scatter plot or line chart. As a teacher you can change the configuration of...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

A simple calculator which supports addition, subtraction, multiplication, division, square root and exponentiation.Read more

Category: 
Math related support apps
App type: 
OpenSocial gadget

A simple note taking app for the students. This app automatically saves the notes for each student separately.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Συμπέρασμα (Discussion)
Apps in use: 

In the conclusion tool the learners can check whether the results of experiments in the form of data graphs and/or observations support their hypotheses from the hypothesis scratchpad or are relevant for the questions posed in the question...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Αναστοχασμός ()
Apps in use: 

The Reflection Tool gives feedback to students about their use of an Inquiry learning Space (ILS). The tool displays the percentage of time a student has spent in the various inquiry phases compared to a percentage norm set by the teacher (see...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps, Learning analytics apps
App type: 
OpenSocial gadget
Scenario: 

Το μάθημα ακουλουθεί το βασικό σενάριο του κύκλου διερώτησης. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες μιας φάσης προχωρούν στην επόμενη. Μπορούν να επιστρέψουν στην κάθε φάση για να επαναλάβουν ή να αναθεωρήσουν ορισμένες δραστηριότητες, εν και εφόσον οι ίδιοι το κρίνουν απαραίτητο. 

 

 

comments powered by Disqus

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact