Planeta MARTE-un proiect pentru umanitate

Tanasescu Gabriela-Violeta
Age range: 
12-14, 14-16, 16-18, >18
Language: 
Romanian
Level of difficulty: 
Medium
Level of interaction: 
High
Average learning time: 
3 didactic hours
Access rights: 
Creative Commons Attribution (CC BY)
Description: 

Deşi niciun astronaut nu a păşit încă pe Marte, oamenii de ştiinţă se pregătesc deja pentru ziua în care pământenii vor ajunge pe planeta roşie. Lecţia propusă este utilă pentru descoperirea diferitelor caracteristici ale sistemului solar, în special a planetei Marte, folosind aplicația WorldWide Telescope ce ne transpune  într-o realitate virtuală în care putem explora lucruri noi referitoare la tematica abordată. Datorită complexității subiectului propus, planul de lecţie poate fi folosit inter și/sau transdisciplinar – astronomie, geografie, fizică, biologie, istorie etc., motivarea elevilor și atitudinea pozitivă reprezentând punctul de plecare al acestui demers didactic. Pornind de la conţinutul ştiinţific şi folosind aplicaţiile propuse, elevii vor fi implicaţi individual sau pe echipe în activităţi de colaborare, comunicare, creaţie care se vor materializa în realizarea mai multor materiale digitale transdisciplinare cu implicare în viaţa reală. 

Inquiry Learning Phases: 
Orientare (Orientation)
Apps in use: 

A simple note taking app for the students. This app automatically saves the notes for each student separately.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Conceptualizare (Conceptualisation)
Apps in use: 

The Hypothesis Tool helps learners formulate hypotheses. Predefined domain terms can be combined to form a hypothesis, using drag and drop. Learners can also add their own terms using the Type your own box. As a teacher you can change the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Investigare (Investigation)
Labs in use: 

The WorldWide Telescope is a rich visualization environment that functions as a virtual telescope, bringing together imagery from the best ground- and space-based telescopes to enable seamless, guided explorations of the universe. WorldWide...Read more

Lab owner: 
Microsoft
Language: 
English
Age range: 
10-12, 12-14, 14-16, 16-18, >18
Apps in use: 

This widget embeds MindMeister which is a collaborative mind mapping software allowing its users to visualize their thoughts in the cloud.  MindMeister provides a way to visualize...Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget

The observation tool allows students to record observations made while preparing, conducting and analyzing experiments. Observations, together with data analyses, can later be retrieved in the conclusion tool as a basis for drawing conclusions....Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Concluzie (Conclusion)
Apps in use: 

A simple note taking app for the students. This app automatically saves the notes for each student separately.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Discuţii (Discussion)
Apps in use: 

This app allows students to upload files, e.g., assignment and reports, to the Inquiry learning Space. The app also allows teachers to download the uploaded files.Read more

Category: 
Collaboration apps, General apps
App type: 
OpenSocial gadget

A simple note taking app for the students. This app automatically saves the notes for each student separately.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Educational objective: 
  • Să înțeleagă faptul că fiecare misiune pe Marte a făcut descoperiri științifice care a ridicat noi întrebări;
Scenario: 
  • Profesorul începe activitatea prin lansarea întrebării "Există viață pe Marte?", invitând elevii să spună diferite opinii personale în funcţie de cunoştinţele şi experienţa fiecăruia. 
  • Se trec în revistă câteva caracteristici generale ale planetei Marte, cât şi a altor locaţii din sistemul nostru solar. Elevii sunt invitaţi să discute despre sondele şi roboţii care au survolat planeta /diferitele misiuni care au avut loc după anul 1960.
  • Profesorul explică funcţionalitatea aplicaţiei WorldWide Telescope, soft cu multiple caracteristici necesare realizării unuitur virtual realistic al "planetei roşii". 
  • Elevii sunt invitaţi să cerceteze suplimentar cât mai multe atribute ale planetei Marte prin explorarea suprafeţei planetei (a diferitelor puncte de interes) cu ajutorul softului propus şi a diferitelor materiale furnizate de profesor, alături de Internet.
  • Ca urmare a poziționării elevilor față de problemele ridicate şi în funcție de înclinațiile și preferințele fiecăruia, se alcătuiesc echipe de câte 4-5 membrii care vor lucra împreună astfel: echipa experțiolor în istorieechipa experților în robotică și tehnologieechipa experților în călătoriiechipa experților astrobiologi.
  • La sfârşitul activităţii, membrii fiecărei echipe împărtăşesc informaţiile obţinute în urma cercetării lor cu ajutorul diferitelor materiale digitale, folosind tehnologia.
  • La sfârşitul activităţii, elevii sunt invitaţi de profesor să completeaze un formular-feedback referitor la experienţa lor dobândită în urma activităţii propuse.

 

Organisational requirements: 
  • Acces la calculatoare și
  • ...
Students' prior knowledge: 
-Să aibă cunoștințe referitoare la sistemul solar/planete; -Să aibă cunoştinţe de bază referitoare la Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor; -Să poată realiza aplicaţii multimedia.
comments powered by Disqus

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact