Pluteste sau se scufundă?

Lorena Olaru
Age range: 
12-14
Language: 
Romanian
Level of difficulty: 
Medium
Level of interaction: 
High
Average learning time: 
3 didactic hours
Access rights: 
Creative Commons Attribution (CC BY)
Description: 

În aceste lecții se studiază principiul lui Arhimede. Elevii organizați în echipe vor investiga modul în care masa, greutatea, volumul și densitatea influenţează comportamentul unui obiect solid plasat în lichide. Ei vor efectua activități de laborator care investighează fizica fundamentală din spatele presiunii în fluide și principiul lui Arhimede.

Planul acestor lecții se bazează pe învățarea bazată pe investigaţie, mai precis pe scenariul “6 Pălării gânditoare”. Această metodă a fost dezvoltată de Edward de Bono (1985), a cărei principală tehnică este de a separa gândirea în șase funcții și roluri diferite. Fiecare stil de gândire este identificat cu o "pălărie de gândire" colorată simbolic. Prin purtarea și schimbarea pălăriilor (fizic sau imaginativ), grupurile sunt provocate să abordeze o situație din diferite perspective. 

Currently there are no screenshots uploaded, please visit the web link of the lab for more information!

Inquiry Learning Phases: 
Introducere ()
Orientare (Orientation)
Apps in use: 

The Concept Mapper tool lets learners create concept maps, to get an overview of the key concepts and their relations in a scientific domain. They can define their own concepts and relations or choose from a list of predefined terms.

As a...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

With the quiz tool teachers can create quizzes containing multiple-choice, open answer and two-way (yes/no) questions. The questions, possible answers and feedback to the student can be edited interactively in the configuration.Read more

Category: 
General apps
App type: 
OpenSocial gadget
Conceptualizare (Conceptualisation)
Labs in use: 

In Splash students can create objects from object properties like mass, volume, and density, and drop these objects in a tube filled with a fluid. In some phases students can choose the density of the fluid themselves, allowing them to discover...Read more

Lab owner: 
Anjo Anjewierden,
Ellen Wassink-Kamp,
Siswa van Riesen,
Ton de Jong
Language: 
English, German, Spanish, Romanian, Dutch, Hungarian, Portuguese, Greek, Finnish, Estonian, Russian, Turkish, Chinese
Age range: 
8-10, 10-12, 12-14
Apps in use: 

The Hypothesis Tool helps learners formulate hypotheses. Predefined domain terms can be combined to form a hypothesis, using drag and drop. Learners can also add their own terms using the Type your own box. As a teacher you can change the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

The Questioning Scratchpad helps learners formulate research questions. In addition to free text editing, pre-defined domain terms are offered to support them. As a teacher you can change the configuration of this tool. In the configuration menu...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Investigaţia (Investigation)
Labs in use: 

In Splash students can create objects from object properties like mass, volume, and density, and drop these objects in a tube filled with a fluid. In some phases students can choose the density of the fluid themselves, allowing them to discover...Read more

Lab owner: 
Anjo Anjewierden,
Ellen Wassink-Kamp,
Siswa van Riesen,
Ton de Jong
Language: 
English, German, Spanish, Romanian, Dutch, Hungarian, Portuguese, Greek, Finnish, Estonian, Russian, Turkish, Chinese
Age range: 
8-10, 10-12, 12-14
Apps in use: 

The Experiment Design Tool (EDT) supports planning scientific experiments and recording the results observed. Learners can define several experiment designs from the given set of properties and measures, and enter the values obtained from the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

The observation tool allows students to record observations made while preparing, conducting and analyzing experiments. Observations, together with data analyses, can later be retrieved in the conclusion tool as a basis for drawing conclusions....Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

The table tool lets learners fill text or numbers in a table. You as the teacher, define the rows and columns of the table.Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Concluzii (Conclusion)
Apps in use: 

The Data Viewer provides features for learners to organise and visualise the data from experiments. Data sets can be presented in different ways, e.g. as a bar chart, scatter plot or line chart. As a teacher you can change the configuration of...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

In the conclusion tool the learners can check whether the results of experiments in the form of data graphs and/or observations support their hypotheses from the hypothesis scratchpad or are relevant for the questions posed in the question...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget

In the report tool the learners can create the final report of their work. The learners can include the content of other tools, such as concept maps, hypotheses, questions, observations and data graphs.

As a teacher you can change the...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps
App type: 
OpenSocial gadget
Discuţia (Discussion)
Apps in use: 

This app allows students to upload files, e.g., assignment and reports, to the Inquiry learning Space. The app also allows teachers to download the uploaded files.Read more

Category: 
Collaboration apps, General apps
App type: 
OpenSocial gadget

The Reflection Tool gives feedback to students about their use of an Inquiry learning Space (ILS). The tool displays the percentage of time a student has spent in the various inquiry phases compared to a percentage norm set by the teacher (see...Read more

Category: 
Go-Lab inquiry apps, Learning analytics apps
App type: 
OpenSocial gadget
Scenario: 

Subiect: Principiul luiArhimede

Laboratorul virtual folosit: Splash

Durată: 3 x 50 minutes

Grupul ţintă: Elevii clasei a 8-a

Numărul elevilor: 30

Mod de lucru: colaborativ

Mărimea grupului de elevi: 3-4

Modelul pedagogic: 6 Pălării gânditoare

Fazele modelul pedagogic: Orientare – Conceptualizare - Investigaţie – Concluzii – Discuţie

IDEEA PRINCIPALĂ Elevii organizaţi in echipe vor utiliza principiul lui Arhimede ca să investigheze cum masa, greutatea, volumul şi densitatea influenţează comportamentul unui corp plasat într-un lichid.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Elevii vor dobândi:

Competenţe de investigaţie

La sfârşitul lecţiilor elevii trebuie să capabili să:

 • formuleze ipoteze;-realizeze design-ul şi să dirijeze experimente ştiinţifice;
 • colecteze, prelucreze şi sa analizeze date;
 • obţină concluzii din rezultatele investigaţiei;
 • discute concluziile cu colegii de grupă şi cu întreaga clasă.

Competenţe metacognitive

La sfârşitul lecţiilor elevii trebuie să capabili să:

 • reflecteze asupra activităţilor desfăşurate şi asupra rezultatelor investigaţiilor realizate.

Conţinuturi conceptuale şi procedurale

La sfârşitul lecţiilor elevii trebuie să capabili să:

 • cunoască dependenţa matematică dintre masa, volum, densitate, greutate şi forţa lui Arhimede;
 • realizeze reprezentări grafice ale forţei lui Arhimede în funcţie de volum;
 • realizeze reprezentări grafice ale forţei lui Arhimede în funcţie de masă;
 • definească forţa lui Arhimede.
Cognitive objectives: types of knowledge: 
Factual: Knowledge of basic elements, e.g. terminology, symbols, specific details, etc
Conceptual: Knowledge of interrelationships among the basic elements within a larger structure,
e.g. classifications, principles, theories, etc
Procedural: Knowledge on how-to-do, methods, techniques, subject-specific skills and algorithms, etc
Processes: 
To think critically and creatively: To help the learner think on causes, predict, make judgments,
create new ideas
Organisational requirements: 

Echipamentul minim necesar:

  ...
Students' prior knowledge: 
Elevii: -trebuie să cunoscă principiul lui Arhimede, masa, greutatea, volumul şi densitatea; -să fie familiarizaţi cu învăţarea prin investigaţie şi etapele care formează ciclul investigaţiei; -să fie familarizaţi cu domeniul de mecanicii fluidului. Abilităţi: -de operare pe calculator; -de bază de investigaţie şi de reflecție pentru a răspunde cerințelor activității.
comments powered by Disqus

Create ILS

Create your own ILS and share it with your students and other teachers

Logout

Publish online lab

Are you a lab owner?
Publish your online science lab
in Golabz Repository

Publish

Newsletter

Interested in Golabz news
and upcomming events?
Sign up to our newsletter

Sign-Up

Get in touch

Do you have questions or
want to share your ideas?
Feel free to contact us

Contact