Το μάθημα αυτο αποτελεί μια εισαγωγη για τον ηλεκτρισμό και συγκεκριμένα για…

ILS

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο…

ILS

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub…

ILS

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, kuidas eristada…

ILS

The VISIR system provides an extraordinarily flexible environment in which…

LAB

Astronomia este știința care se ocupă cu studiul aștrilor și a legilor…

ILS

In diesem ILS lernen SchülerInnen, was der Unterschied zwischen…

ILS

In diesem ILS lernen die SchülerInnen Basiskonzepte wie Serienschaltungen,…

ILS

Learn about the physics of resistance in a wire.

LAB

Students have to see which is the relationship between the time a capacitor…

ILS