Το μάθημα αυτό ασχολείται με το φαινόμενο της ώσμωσης σε ζωντανά κύταρρα.

ILS

the moon refuses to step out.

ILS

Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ουσίες των οποίων τα τήγματα ή υδατικά…

ILS

This ILS is based on the learning materials developed by Lisette van Rens of…

ILS

Benvenuti in questo ILS in cui sperimenterete come varia il comportamento…

ILS

In diesem ILS lernen Schüler*Innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…

ILS

In diesem ILS lernen Schüler*Innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…

ILS

Welkom bij dit digitale experiment.

ILS

This inquiry activity teaches students about the chemistry of household…

ILS

This inquiry activity teaches students about the chemistry of household…

ILS
With this lab you will find out how separation of mixtures is done using the…
LAB