Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού…

ILS

Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφονται…

ILS

Εξέταση, διερεύνηση , μελέτη και κατανόηση των κινήσεων των πλανητών του…

ILS
In 1671 the french astronomer Richer travelled from Paris (latitude φ = 48.8°)…
LAB
This lab is designed to have students discover the relationship between the…
LAB

Welcome to the GoLab Wind Energy Simulation.

LAB

Der griechische Mathematiker Eratosthenes (276 BC-194 BC) führte ein…

ILS

Consider the following questions based on your experience of rooms you have…

LAB

With the use of this virtual lab the user can generate interactively the…

LAB

This virtual lab is actually and interactive visualisation of vector fields…

LAB

Tool to practice with vector addition

LAB