Καλώς ήρθατε στο μάθημα μέσω του οποίου θα γνωρίσουμε την έννοια της…

ILS

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη…

ILS

Explore pressure at the atomic level. All matter is made up of atoms, which…

LAB

Explore pressure under and above water.

LAB

Investigate the relationship between the volume of a gas and the pressure it…

LAB

Explore the relationship between the temperature of a gas and its volume.

LAB

Explore the relationship between the temperature of a gas and the pressure…

LAB

This virtual lab allows students to put multiple quantum particles into the…

LAB

per lo studio dell'atomo, in particolare del nucleo e della radioattività…

ILS

Explore different types of attractions between molecules.

LAB

How did Rutherford figure out the structure of the atom without being able…

LAB