Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…

ILS

This lab allow the user to study how the eolic energy can be used in order…

LAB

This lab can be used to grasp the concepts of power generation in an osmotic…

LAB

Im ILS OsmoCity - Energie für alle!

ILS

This ILS shows students how Osmotic Power Plants create energy and which…

ILS

In diesem ILS können Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lego Windmühlen…

ILS

The Windmill Lab is intended to experiment with eolic energy.

ILS

 Solar Takeoff is a flight-simulator for solar airplanes in real weather…

LAB