Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια…

ILS

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο…

ILS

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, mis juhtub…

ILS

Selle õppetüki eesmärk on teha kindlaks, kuidas eristada…

ILS

The VISIR system provides an extraordinarily flexible environment in which…

LAB
The electrochemical sources of electric energy are important components for…
LAB

The student will design experiments with a virtual circuit to find the…

ILS

The challenge of this lesson is to determine how the light fixtures in a…

ILS

In diesem ILS lernen SchülerInnen, was der Unterschied zwischen…

ILS

In diesem ILS lernen die SchülerInnen Basiskonzepte wie Serienschaltungen,…

ILS