Αυτή είναι μια εισαγωγική δραστηριότητα για τα τσουνάμι.
ILS
Σε αυτό το ILS εξετάζουμε τη λειτουργία του νευρώνα.
ILS
Estuvo a punto de convertirse en un crimen casi perfecto.
ILS
Tässä tutkivan oppimisen kokonaisuudessa oppilaat tutustuvat atomin eri osasiin…
ILS
Este ILS foi criado com o objetivo de explorar o tópico " Força relativa de…
ILS
Various means and methods can be used to describe and visualize the field…
LAB
This simulation offer various options to show characteristics about dipole…
LAB
This simulations allows to visualize the relation between hydrostatic pressure…
LAB
Descobreix les substàncies àcides, bàsiques i neutres que t'envolten.
ILS
This simulation models a situation where a sliding cart traveling on a flat…
LAB
Cet espace est conçu pour permettre aux apprenants en classe de sixième d'…
ILS
This lab aims to help students draw two triangles and then verify if they are…
LAB