Στο σενάριο αυτό οι μαθητές θα μάθουν τα χαρακτηριστικά της ενέργειας.
ILS
This inquiry activity is structured to guide students towards knowledge about…
ILS
In this ILS the students will learn how atoms interact with radiation.
ILS
This is a simulation that compares two double pendulum simulations that are run…
LAB
In deze les leren de leerlingen over aardbevingen, waar ze voorkomen en hoe ze…
ILS
Цей простір буде цікавим для дітей 9-10, 11-12 років.
ILS
这个探究性学习空间旨在引导学生探索简单的平衡原理, 并联系将所学的平衡原理运用到实际应用当中。 学生的主要学习目标是:
ILS
Даний навчальний простір має на меті закріпити знання дітей про площу,…
ILS
This lab allows students to create multiple versions of various atoms and…
LAB
Convection refers to the transfer of heat by a fluid material (such as air or wa
LAB
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS