Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφονται για…
ILS
This lab is designed to have students find the relationships that affect the…
LAB
In diesem ILS können Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lego Windmühlen…
ILS
By this Millikan experiment one can show, that any electric charge is quantized…
LAB
In diesem ILS können SchülerInnen mithilfe eines Labors, in welchem sie…
ILS
This simulation shows two pendula coupled by a spring which has a small spring…
LAB
ILS created in the summer school 2017 connected with EDU-ARCTIC project.
ILS
This lab is designed to have students look at a greatly simplified version of…
LAB
This inquiry activity teaches students to understand how a seesaw works.
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη τιμή…
ILS