Ages

Domaines

Langue

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Domeniul rețelelor de calculatoare este un domeniu foarte VAST, Dar totodată foarte de interesant. Acumularea de cunoștințe în aceste domeniu este de un Real Folos elevilor și Tinerilor care folosesc destul de des Internetuls în multe DIN activitățile Lor.

Reţelele de calculatoare permis accesarea unor baze Informaţionale cu localizări geografice diverse şi constituie un Medi de comunicare între persoanele aflate la distanţă. Într-o instituţie/firmă cu mai multe compartimente, instalarea unei reţele de calculatoare facilitează schimbul şi corelarea informaţiilor (între diversifiée Departamente sau în cadrul aceluiaşi Departament). Importanţa reţelelor de calculatoare ca Medii de comunicare va creşte tot mai mult în viitor.
Reţelele de calculatoare asigură partajarea resurselor de calcul fizice şi logice, astfel încât programele, echipamentele şi mai ales datele să EPE disponibile pentru orice utilizator conectat la reţea, indifférent de localizarea lui. Această faciliter este foarte importantă în cadrul unei fermee fiindcă permite, de exemplu, mai multer persoane aflate în puncte geografice diferite, să întocmească Împreună un raport. O schimbare efectuată de un angajat Într-un document poate fi vizibilă instantaneu şi celorlalti angajaţi. Astfel, colaborarea dintre grupuri de oameni aflaţi la distanţă devine foarte simplă.
Elevii vor afla istoricul rețelelor de calculatoare, componentele unei rețele de calculatoare, clasificarea acestora, Modul de transmitee a datelor Într-o rețea și câteva noțiuni légat de rețeaua Internet.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.