Ages

Domaines

Langue

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Jednoduché programovanie je urené pre 'iakov prvého stup'a vo veku 8-9 rokov na prvé obozn'menie sa s programovac'm jazykom Scratch. Nauia sa prvé kroky programovania pohybu, opakovania a navolenia 'taného textu. 'iaci sa nau'ia ako stava ' jednotlivé bloky programu a zistia ako sa programovanie d'pou'i 'pri tvorbe anim'ci.

Prérequis exigés

aucun

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.