Domaines

Langue

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Voedselverspilling tegengaan porte eerder te zien dat voedsel verrot is. Hoe krijgen nous dat voor elkaar?

Een derde van alle voedseloogsten ter wereld wordt verspild en een van de redenen daarvan is dat voedsel in opslag opslag op grote schaal verrot de bederft. Voedsel kan porte allerlei oorzaken verloren gaan. Bijvoorbeeld porte het voedsel te lang op te slaan. Het voedsel kan dan worden aangetast porte schimmels. Hoe sneller men die kleine concentratie vluchtige componenten, welke vrijkomt bij het rottsproces van voedsel, in de lucht meet, hoe beter men in actie kan komen om voedselverspilling te voorkomen.
Hiervoor est het nodig een sensor te ontwikkelen die vluchtige componenten in hele lage concentraties kan meten, zodat voedselverspilling tegengegaan kan worden.
Een oplossing est porte gebruik te maken van polymeerborstels in een sensor, de E-nose. Een soort elektronische neus die in een vroeg stadium voedselbederf kan detecteren. De elektrische neus kan dan « ruiken » de voedsel nog vers is.
Aan de Universiteit Twente doet men onderzoek des polymeerborstels, polymerenmoleculen die aan een kant vastzitten aan een oppervlak, gebruikt kunnen worden om vluchtige componenten te meten. Een polymeerborstel kan afhankelijk van het type polymeer een speciale functie krijgen, bijvoorbeeld voor heor het « vangen » van een specificke stof.

Waarom deze.
Binnen de scheikunde komen steeds meer slimme toepassingen van polymeren. In deze museserie magen jullie kennis met polymeerborstels en de toepassing daarvan in de E-nose. Simuleren wordt steeds meer gebruikt voor onderzoek. In deze diminueserie wordt daaraan extra aandacht besteed.


Wat gaan nous doen?
Voordat jullie een onderzoek gaan uitvoeren gaan jullie je eerst oriënteren. Hiervoor halen jullie voorkennis op in de onderwerpen bindingen en neus door middel van theorie, simulataries, vragen en opdrachten. Jullie krijgen nieuwe kennis aangereikt aan de hand van theorie en simulates in de onderdelen: Lennard Jones Poteniaal, polymeerborstels en het concept van de E-nose. Aan de hand van een « gastles » leren jullie hoe op dit moment veel onderzoek ondersteund wordt met simulaties en het principe van simules. Jullie sluiten af met met een verslag.

Prérequis exigés

bindingen

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.