Les Espaces d’Apprentissage Actif (EAA) sont des ressources d’apprentissage personnalisées pour les étudiants, comprenant un labo, des applis et tout autre support multimédia. Les EAA suivent un cycle actif. Les cycles actifs peuvent différer mais le cycle de base consiste en des phases d’Orientation, de Conceptualisation, d’Investigation, de Conclusion et de Discussion. L'objectif d’un EAA est de permettre aux étudiants de mener des expériences scientifiques tout en étant guidés lors du processus actifs et aidés à chaque étape.

Cette page présente les EAA créés par des professeurs ou l’équipe Go-Lab et/ou Next Lab (et souvent en co-création), dans un grand nombre de domaines et dans de nombreuses langues. Vous pouvez créer des EAA à part d’un labo en ligne, mais vous pouvez aussi copier et adapter un EAA existant à l’aide de la plateforme de création du Go-Lab. Rendez-vous sur la page Support pour y trouver des vidéos de démonstration, des trucs & astuces et des modes d’emploi qui expliquent comment travailler avec la plateforme de création Go-Lab et comment publier votre propre EAA une fois celui-ci terminé.

Si vous choisissez des EAA en Estonian, les descriptions sur ce site seront affichées en anglais, sauf si l’auteur de l’EAA a fourni une description en Estonian. Toutefois, si vous cliquez sur le bouton aperçu ou copiez un EAA vers Graasp, l’EAA sera affiché en Estonian, ainsi que l’a créé son auteur

No votes have been submitted yet.

Selles tunnis õpid Ära tundma Ning võrdlema erinevaid rakutüüpe. Et vaadata õppematerjalis sisalduvaid 3D mudeleid tahvelarvutis või mobiilis, sur Vaja eelnevalt alla laadida brezplačne sketchfabi App (https://sketchfab.com/mobile).

No votes have been submitted yet.

Atmosfääri õppimiseks.

No votes have been submitted yet.

See Uurimusliku Õppe Ruum on mõeldud õpilastele veeringe õppimiseks. Ruumi abil saab õppida veeringe nelja peamist etappi, kasutades selleks Veeringe Laborit.

No votes have been submitted yet.

Õppematerjal sur mõeldud õpilastele elektriga tutvumiseks. Töös vaadatakse KUIDAS lihtsat vooluringi kokku Panna; KUIDAS elekter juhtmes voolab; mis juhtub, Kui valesid ASJU vooluringi ühendada

No votes have been submitted yet.

Õppematerjalis tutvutakse erinevate toiduainete energiasisaldusega, koostatakse ENDA Päeva menüü kasutades Tervise Arengu Instituudi veebilehte ja analüüstikase ENDA päevamenüüd.

No votes have been submitted yet.

Selles tunnis tutvume mõistega staatiline elekter.

No votes have been submitted yet.

Voir uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe meetodiga.

No votes have been submitted yet.

Voir uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe meetodiga.

No votes have been submitted yet.

Voir uurimuslik tegevus aitab õpilastel Aru Saada kaalukiige tööpõhimõttest. Algab voir koostöise tegevusega, milles kahest õpilasest koosnev Nicolas Peab sõnumirakenduse PDTPE koostööd tehes kaalukiige tasakaalu Saama. Kumbki õpilane Saab kontrollida Ainult kaalukiige üht poolt.

No votes have been submitted yet.

Voir uurimuslik tegevus aitab õpilastel Aru Saada kaalukiige tööpõhimõttest. Algab voir koostöise tegevusega, milles kahest õpilasest koosnev Nicolas Peab sõnumirakenduse PDTPE koostööd tehes kaalukiige tasakaalu Saama. Kumbki õpilane Saab kontrollida Ainult kaalukiige üht poolt.

No votes have been submitted yet.

Tere tulemast nahavähi uurimusliku õppe keskkonda! Siin Saad sa teada, mis sur nahavähk ja määrata kahtlasi sünnimärke, mis võivad arenedaa melanoomiks.

No votes have been submitted yet.

No votes have been submitted yet.

No votes have been submitted yet.

Saared tekivad ja kaovad. Uute maismaakildude tekkimiseks sur erinevaid strateegiaid. AGA KUIDAS saared asustatakse?

No votes have been submitted yet.

No votes have been submitted yet.

Voir sur uurimusliku õppe Ruum-silmviburlase Labor. Siin Saad õppida silviburlase ehitust ja katsetada, KUIDAS silmviburlased reageerivad valguse intensiivsusele ja suunale.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk sur TEHA kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, Kui patarei pinge muutub. Kasutades "Vooluahelate Laborit", milles hakkad vooluahelaid ehitama, VIId läbi teaduslik uurimuse ja kogud andmeid, KUIDAS uurida pinge ja voolutugevuse seost, Kui takistus sur ANTUD.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk sur TEHA kindlaks, mis juhtub voolutugevusega, Kui lisada vooluahelasse hõõglampe jadamisi või rööpselt.

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk sur TEHA kindlaks, KUIDAS eristada rööpselt ja jadamisi ühendatud vooluahelaid.

No votes have been submitted yet.

Käsitleme lihtsas KUID tähelepanu nõudvas vormis metalliliste omaduste muutumist perioodilisustabelis. Töös sur Viis erinevat faasi: mis toimub? Probleem? Uurime Asja; Järelikult; Lisaks. Lõpuks Saab arutleda erinevate faaside läbimisele kulutatud AJA üle.

No votes have been submitted yet.

Õpilased uurivad virtuaalse labori PDTPE, mis juhtub, Kui Cosmos Tulev Objekt tabab de Maad. Tehakse läbi uurimistsükkel, mis koosneb kuuest etapiste (sissejuhatus; Küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; eksperimenteerimine; järeldamine; arutelu).

No votes have been submitted yet.

Selle õppetüki eesmärk sur TEHA kindlaks, KUIDAS sur ühendatud Majas olevad valgustid: Kas Jada-või rööpühendusega. SINU ülesandeks sur läbi VII a teaduslik uurimine, et koguda piisavalt argumente vastava de Ühenduse tõestamiseks.

No votes have been submitted yet.

Tänase õppetüki teemaks sur üleslükkejõud. Teemo õppimiseks töötad läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; Küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu), Ning omandad teadusliku uurimuse läbiviimiseks olulised oskused.

No votes have been submitted yet.

Tänases tunnis õpite, Kui tähtis sur evolutsiooni mõistmiseks Aru Saada loodusliku ja sugulise valiku protsessidest.

No votes have been submitted yet.

Õpilased viivad läbi uurimuslikud tegevused ja katsed virtuaalsetes laborites "happed, alused ja Nende lahused" Ning "pH-skaala: algtõed". Õpilaste ülesanne sur Leida vastused kolmele küsimusele: (1) Mida näitab pH? (2) milline Lahus võib tekitada keemilisi põletusi?

No votes have been submitted yet.

Õpilased viivad läbi uurimuslikud tegevused ja katsed virtuaalsetes laborites "happed, alused ja Nende lahused" Ning "pH-skaala: algtõed". Õpilaste ülesanne sur Leida vastused kolmele küsimusele: (1) Mida näitab pH? (2) milline Lahus võib tekitada keemilisi põletusi?