Μετι τη μεταγραφṣ τος ADN ακολοιθει η μετιφραση τος ADN στο ριβσωμα.
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Το ils «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
OS laboratoires Remotos son aqueles Qué realizan OS Ensaios localmente, pero o…
ILS
Les îles abritent un nombre important d'espèces, mais sont-elles toutes…
ILS
Ce cours est sur la transcription et la traduction de l'ADN.
ILS
Découvrez comment une copie d’ARNm est faite d’ADN.
LAB
Sujets de science (biologie, physique, chimie) lié à la description le…
ILS
Selles tunnis õpid Ära tundma Ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS
Explorez comment les interactions hydrophobes et hydrophiles provoquent le…
LAB