Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν για το αναπνευστικό σύστημα, τα…
ILS
Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Μετι τη μεταγραφṣ τος ADN ακολοιθει η μετιφραση τος ADN στο ριβσωμα.
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Το ils «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
OS laboratoires Remotos son aqueles Qué realizan OS Ensaios localmente, pero o…
ILS
Les îles abritent un nombre important d'espèces, mais sont-elles toutes…
ILS
Ce cours est sur la transcription et la traduction de l'ADN.
ILS
Découvrez comment une copie d’ARNm est faite d’ADN.
LAB