Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Sujets de science (biologie, physique, chimie) lié à la description le…
ILS
Stimulez un neurone et surveillez ce qui se passe.
LAB
Dans diese ils können Lernende mithilfe des Euglena à distance des travaux…
ILS
Los laboratoires Remotos son aquellos que realizan Los Ensayos localmente, pero…
ILS
Cet ILS environnemental inclusif a été conçu pour mettre en œuvre l’approche de
ILS
Dans cette leçon, vous apprendrez à reconnaître et à comparer différents types…
ILS