Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Το ils «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Explorez comment une copie d'ARNm est faite d'ADN.
LAB
Explorez comment une protéine est faite à partir d'une séquence d'ARNm.
LAB
Sujets de science (biologie, physique, chimie) lié à la description le…
ILS
Selles tunnis õpid Ära tundma Ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS
Explorez comment les interactions hydrophobes et hydrophiles provoquent le…
LAB
Rôle des interactions faibles dans le pliage de protéine
ILS
AMB aquesta ils estudiarem El ROL dels aminoàcids per a la correcta estructura…
ILS
L'attività esplora i Diversi tipi di mutazione puntiforme e ne indaga le…
ILS
Explorez comment la modification de la séquence d'ADN peut changer la séquence…
LAB