Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Το ils «Διάχυση στη κυτταρική μεμβράνη» συνάδει με τους σχετικούς διδακτικούς…
ILS
Découvrez comment une copie d’ARNm est faite d’ADN.
LAB
Sujets de science (biologie, physique, chimie) lié à la description le…
ILS
Selles tunnis õpid Ära tundma Ning võrdlema erinevaid rakutüüpe.
ILS
Explorez comment les interactions hydrophobes et hydrophiles provoquent le…
LAB
Rôle des interactions faibles dans le pliage de protéine
ILS
AMB aquesta ils estudiarem El ROL dels aminoàcids per a la correcta estructura…
ILS
L'attività esplora i Diversi tipi di mutazione puntiforme e ne indaga le…
ILS
Découvrez comment la modification de la séquence d’ADN peut modifier la…
LAB
Découvrez comment une protéine est fabriquée à partir d’une séquence d’ARNm.
LAB