Το μάθημα αυτό αφορa τα υδατικd διαλύματα ηλεκτρολυτ ν και Πιο συγκεκριμένα,…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη συσχέτιση της τιμής του pH με την ένταση της…
ILS
Το σενάριο αυτό αφορά στην ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ του βιβλίου της Φυσικής ΣΤ'…
ILS
Η ογκομετρική ανάλυση est μία μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με την οποία…
ILS
la lune refuse de sortir. nuages sombres heureusement,/Pushing l
ILS
De leerling maakt kennis a rencontré titratiepractica.
ILS
In deze ILS wordt de leerling via in een detective-scenario langs het onderwerk…
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
A pH nemcsak a kémhatást, Havet a kémhatás mértékét est megmutatja.
ILS
Cette ils est basé sur le matériel d'apprentissage développé par Lisette van…
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS