Το μάθημα αυτό ασχολείται με το φαινόμενο της ώσμωσης σε ζωντανά κύταρρα.
ILS
la lune refuse de sortir. nuages sombres heureusement,/Pushing l
ILS
Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ουσίες των οποίων τα τήγματα ή υδατικά…
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
Cette ils est basé sur le matériel d'apprentissage développé par Lisette van…
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
Comment les acides forts et faibles diffèrent-ils?
LAB
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
In diese ils Lernen Schüler * innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
In diese ils Lernen Schüler * innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
Welkom bij dit digitale experience.
ILS
Avec ce laboratoire, vous découvrirez comment la séparation des mélanges est…
LAB