Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
la spectroscopie RMN du 13C est un outil puissant pour aider à déterminer la…
LAB
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Il s'agit d'un ILS basé sur le "Apprendre par critiquer" Template fourni à l'…
ILS
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai se
ILS
De nombreuses molécules organiques présentent des modes vibratoires…
LAB
es un ils para diferenciar Las formas galénicas y su Acción en Boca, estómago…
ILS
Utilisation de la dénomination m organique olecules Lab vous pouv
LAB
En utilisant le générateur de molécules GoLab, vous pouvez explorer les…
LAB