Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai se
ILS