Καλώς ήρθατε στο μάθημα μέσω του οποίου Θα γνωρίσουμε την έννοια της…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη τιμή…
ILS
Explorez la structure d'un solide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un liquide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un gaz au niveau moléculaire. Les molécules sont…
LAB
Explorez différents types d'attractions entre les molécules.
LAB
per lo studio dell'atomo, in particolare del Nucleo e della radioattività…
ILS
Explorez la pression sous et au-dessus de l'eau.
LAB
Explorez la pression au niveau atomique.
LAB
Explorez le rôle de la polarité dans la force des attractions intermoléculaires.
LAB
Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines…
LAB
Il s'agit d'un ILS basé sur le "Apprendre par critiquer" Template fourni à l'…
ILS