Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
Ce laboratoire peut être utilisé pour saisir les concepts de production d'…
LAB
In diese ils können Lernende ausprobieren, welche Krater Kometen mit…
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa ETA finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Dans cet exercice, les élèves utilisent le laboratoire de calcul de l'impact…
ILS