Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη φωτοσύνθεση και συγκεκριμένα Θα μελετήσετε…
ILS
O programa Internacional Dark Skies Rangers, Coordenado em Portugal pelo NUCLIO…
ILS
Il existe une version mise à jour de ce laboratoire.
LAB
Dans diese ils Lernen Schüler * innen, wie photosynthèse in einer Pflanze…
ILS
Salut:) Si vous aimez découvrir les parties principales de la fleur juste…
ILS
Expérimentation avec des nutriments et plantes.
LAB
In questo laboratoire virtuale Saranno svolte delle misure per verificare l'…
ILS
En El laboratoire Virtual Vamos mediremos la eficiencia fotosintética en varias…
ILS
La base du microscope contient des échantillons de tiges, de racines, de fruits…
LAB
Notre objectif est de montrer expérimentalement que la lumière est nécessaire…
LAB
Ce modèle simule le comportement d'alimentation des abeilles.
LAB
Welkom bij dit digitale stage sur fotorespiratie en fotosynthese à planteren.
ILS