Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πόση ενέργεια χρειάζονται…
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Drepturile Copilului trebuie știute și respecte de toată Lumea.
ILS
In diese ils Lernen Schüler * innen, für welche Alltagsaktivitäten man's Die…
ILS
solul este o vasta "UZINA" a Naturii producand o cantitate Mare de biomasa…
ILS
AcEste plan de lectie are ca SCOP identificarea gradului de poluare al…
ILS
ILS aiguisent bitartez pestizidek (DDTak zehatzago esateko) Elika-katean duten…
ILS
A vida humana, Tal Como a de todos os SERES vivos, é sustentada pelo Consumo.
ILS
Esta atividade enquadra-se na Unidade 2 do 11 º ano da disciplinea de Física e…
ILS