Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Jarduera honetan votre grisen jatorria eta berrerabiltzeko aukerak ezagutuko…
ILS
Drepturile Copilului trebuie știute și respecte de toată Lumea.
ILS
AcEste plan de lectie are ca SCOP identificarea gradului de poluare al…
ILS
Este ILS ambiental inclusivo emprega a abordagem de Escola Aberta.
ILS
O ILS ambiental apresentado emprega a abordagem de impacto socioeconómico…
ILS
L’ILS environnemental présenté utilise l’approche socioéconomique d’impact…
ILS
Dans cette activité, nous en apprendrons davantage sur l’origine des eaux…
ILS
Aurkeztutako ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioekonomiko inklusiboaren ik
ILS