Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστικε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας…
ILS
Η δραστηριότητα αυτή ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης και αφορά την…
ILS
Στο συγκεκριμένο μάθημα, Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Το Σέλας είναι η εκπομπή φωτός που προκαλείται από την αλληλεπίδραση…
ILS
Αυτό το Εργαστήριο περιέχει πληροφορίες για τους σεισμούς μοι έχουν συμβεί…
LAB
Μελέτη της δραστηριότητας σεισμικής στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που σ
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν πως επηρεάζουν Οι μεταβλητές/παράμετροι που χαρακτηρίζουν…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε Πώς Οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS