Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Bienvenue à la simulation d'énergie éolienne de GoLab.
LAB
Cette activité permet de découvrir comment l’altitude influe sur la pression…
ILS
Les élèves découvriront comment la pression atmosphérique varie en fonction de…
ILS
Alimentarea ELECTRICĂ a orașului natal în viitor, alături protecția Mediului…
ILS
L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'…
LAB
Cette simulation a été faite en utilisant l'environnement de programmation…
LAB