Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
"Baltagul", romanul scris de Mihail Sadoveanu, le propune cititorilor o lectură…
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS
L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'…
LAB