Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS