Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai se
ILS
com este trabalho prétendre-se estudar termodinâmica com base NUMA questão
ILS