Σε αυτήν την άσκηση Οι μαθητές Θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή…
ILS
Οι μαθητές γνωρίζουν για το σύγχρονο επάγγελμα ενός μηχανικού αιολικού πάρκου,…
ILS
Les élèves observeront le mouvement d'un pendule de Foucault virtuel afin d'…
ILS
Dans cette activité, les élèves étudient les différentes formes de galaxies et…
ILS
Dans cet exercice, les élèves utilisent le laboratoire de calcul de l'impact…
ILS
Cet outil permet aux étudiants de calculer des erreurs expérimentales qui…
APP