Τι είναι ο διαστημικός καιρός; Πώς μπορεί να μας επηρεάσει; Πώς μπορούμε να τον…
ILS
Zorza polarna à emisja światła spowodowan
ILS
Qu’est-ce que la météo spatiale? Comment cela pourrait-il nous affecter?
ILS
¿Qué es la meteorología espacial? ¿Cómo puede afectarnos? ¿Cómo podemos…
ILS
O que é o Clima Espacial? De que forma nos afeta? Como o podemos prever?
ILS
Revontulet ovat valoilmiö, joka syntyy, kun Auringon plasmasta lähteneet korkea
ILS
Version en irlandais de Northern Lights
ILS
Una aurora es la emisión de luz causada por la colisión de partículas cargadas…
ILS
Ebben a tanulási térben a diákok az egyenes vezető mágneses mezőjét vizsgálják.
ILS
Un courant électrique produit un champ magnétique.
LAB
Il s'agit d'un laboratoire quantitatif qui permettra aux élèves de regarder la…
LAB
Le champ magnétique d'un aimant de barre peut être étudié avec une aiguille de…
LAB