Το μάθημα αυτό αποτελεί Μια εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα, ξεκινώντας από το…
ILS
In deze les werk je samen aan opdrachten die te maken hebben met elektrische…
ILS
Bu ders planında 7.
ILS
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier les résistances dans un circuit…
LAB
Etude d'association mixte, série et parallèle de résistances dans les réseaux…
LAB
Bu ders planında 7.
ILS
Õpilased töötavad koos, kasutades koostööl põhineva nukumaja elektri…
ILS
Cette simulation permet aux élèves de mesurer la résistance de la résistance.
LAB
Les élèves travaillent ensemble en utilisant deux versions d’une simulation…
ILS
LxI-VISIR pour circuits cc est créé et déployé par le WebLab-Deusto sur la base…
LAB
Les étudiants travaillant dans deux ILSs différents partagent une simulation d’…
LAB
Dans le DC AC Lab, les étudiants expérimentent avec des circuits électriques et…
LAB