Το μάθημα αυτό μελετa τον ιδιαίτερο κλάδο της Μηχανικής των ρευστων και…
ILS
Qaeda na vertical com efeito de Resistência do AR apreciável
ILS
Soufflez une voiture d'un Canon, et défiez-vous pour frapper une cible!
LAB
Dans le laboratoire de chute de gravité, les élèves peuvent étudier l'influence…
LAB
Nesta atividade introdutória à Hidrodinâmica, Os alunos vão desenhar,…
ILS
esta é Uma abordagem introdutória à aerodinâmica.
ILS
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier la conservation de l’énergie en…
LAB
este ils es para que El alumno entienda el concepto de gravedad y de atmósfera.
ILS