Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται διερεύνηση των παραγόντων πουεπηρεάτην.
ILS
Καλώς όρισες στο μάθημα του Go-Lab.
ILS
Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στους διδακτικούς στόχους 3.4.1 (…
ILS
Explorez avec Phet simulation, vidéos et feuilles de calcul qu'est-ce qu'une…
ILS
Regarder une chaîne vibrer au ralenti.
LAB
Cette simulation permet aux étudiants de relier des oscillations de pendule…
LAB
cette simulation visualise la superposition des ondes.
LAB
Ce scénario est relié au mouvement harmonique simple.
ILS
Il s'agit d'une simulation interactive d'une chaîne sous tension.
LAB
Le Segway un véhicule électrique individuel à deux roues, auto-équilibrant.
LAB
UNE seule masse attachée à un ressort, qui est relié à un mur.
LAB
Cette simulation montre une masse unique sur un ressort, qui est relié à un mur.
LAB