Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται διερεύνηση των παραγόντων πουεπηρεάτην.
ILS
Καλώς όρισες στο μάθημα του Go-Lab.
ILS
Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στους διδακτικούς στόχους 3.4.1 (…
ILS
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier la rotation des vecteurs.
LAB
Explorez avec Phet simulation, vidéos et feuilles de calcul qu'est-ce qu'une…
ILS
Regarder une chaîne vibrer au ralenti.
LAB
Le violet est le vrai mouvement; orange est le mouvement de comparaison.
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez observer la position angulaire vs parcelle de…
LAB
Cette simulation permet aux étudiants de relier des oscillations de pendule…
LAB
cette simulation visualise la superposition des ondes.
LAB
Ce scénario est relié au mouvement harmonique simple.
ILS
Il s'agit d'une simulation interactive d'une chaîne sous tension.
LAB