Το μάθημα αυτό αφορά τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
ILS
Ο θαυμαστός κόσμος της σύνθεσης των βασικών χρωμάτων.
ILS
Ποια est η ταχύτητα διάδοσης του φωτός;
ILS
Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος est το αστέρι που βρίσκεται Πιο κοντά στη Γη μας. Est η πηγή της ζωής…
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί Μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για την στ Δημοτικού, για την ανάλυση του λευκού φωτός στα…
ILS
La détermination de la vitesse de la lumière est toujours un défi pour les…
LAB
Faites un arc en ciel entier en mélangeant la lumière rouge, verte et bleue.
LAB
Tutkivan oppimisen kokonaisuus Valon taittumisesta.
ILS