Το μάθημα αυτό αφορά τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς.
ILS
Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Α ́τάξης Λυκείου που δεν έχουν επιλέξει το…
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί Μια εισαγωγή στη διάθλαση φωτός.
ILS
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα φαινόμενα της διάθλασης του φωτός και της ολικής…
ILS
Πώς εξηγείται οτιδήποτε μπορούμε να δούμε σε ένα καθρέφτη (επίπεδο κάτοπτρο);…
ILS
Cette simulation permet aux élèves d’expérimenter la réflexion dans un miroir.
LAB
Cette activité d'enquête est structurée pour guider les élèves vers la…
ILS
Cette simulation permet aux élèves d’étudier comment les rayons lumineux…
LAB
Cette simulation permet aux élèves de visualiser le processus de création d’une…
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier la réflexion en 3D.
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier la réflexion et la réfraction.
LAB
este espaço de ils foi Criado para o Estudo experimental das lois da reflexão…
ILS