Σκοπός του συγκεκριμένου ILS είναι οι μαθητές/τριες να μελετήσουν το φαινόμενο…
ILS
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα φαινόμενα της διάθλασης του φωτός και της ολικής…
ILS
Tutkivan oppimisen kokonaisuus Valon taittumisesta.
ILS
Cette application HTML5 simule un simple télescope astronomique (inverseur),…
LAB
Ce laboratoire construit le laboratoire intitulé «
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez explorer la réfraction à travers 3 médias.
LAB
Cette simulation permet aux élèves d’examiner la réfraction en 3D.
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier la réfraction dans une goutte d…
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez explorer la réfraction de la lumière à travers…
LAB
La source lumineuse peut être soit le point rouge dans le milieu 1 ou le point…
LAB
Ce laboratoire est conçu pour que les élèves étudient les changements d'angle…
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez explorer le phénomène de la réflexion interne…
LAB