Σε αυτήν την άσκηση Οι μαθητές Θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή…
ILS
Radioactidad... ¡ Qué Peligro!... ESO es Lo Primero Qué Pensamos...
ILS
Säteily, Sen vaikutus Ihmiseen ja Säteilyltä Suojautuminen
ILS
Cette simulation visualise différents types de réactions nucléaires telles que…
LAB
Este ils conduz uma Investigação sobre as Características, efeitos e…
ILS
Conceptele "radioactivité" şi "radiaţii" fac parte din vocabularul oricărei…
ILS
Le laboratoire de radioactivité examine l'intensité du rayonnement sur la…
LAB
In diese ils Lernen Schüler * innen, ob Radioaktivität immer schlecht ist oder…
ILS
Dans ce laboratoire, vous pouvez observer la désintégration radioactive de 400…
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez observer l’agrégation limitée par diffusion.…
LAB
Les géologues May dater de façon absolue, c'est à dire donner un âge aux roches.
ILS
Este ils TEM COMO base o ils "baue Dein eigenes Atom" Tendo sido a ficha…
ILS