Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Le télescope mondial est un environnement de visualisation riche qui fonctionne…
LAB
Axé sur les grandes idées de la science "l'univers est composé de milliards de…
ILS
Le projet de télescope Fecherolle offre un accès gratuit par Internet à des…
LAB
De la théorie est connue que l'énergie qui est rayonnée vers l'extérieur…
LAB
In diese ils Lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS
Qu'est-ce qu'une étoile? Comment est née une étoile?
ILS
Le laboratoire de diagramme de RH de NAAP explore le diagramme de Hertzsprung-…
LAB
Eerst était er de samensmelting van twee Zwarte gaten.
ILS
O Seguinte exercício prétende Dar-te uma Introdução AO vanité da Morfologia das…
ILS