ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Le système VISIR offre un environnement extraordinairement flexible dans lequel…
LAB
Le soleil est une étoile naine jaune au centre de notre système solaire.
ILS
simulation permet aux étudiants de concevoir une petite centrale hydro-…
LAB
Les élèves doivent voir quelle est la relation entre le moment où un…
ILS
Ce plan de leçon vise à en apprendre davantage sur l'utilisation des…
ILS
Deşi niciun astronaute nu a păşit încă PE Marte, oamenii de Ştiinţă se…
ILS
In diese ils beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen mit Solarenergie…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
Science Journal de Google a un projet de moulin à vent où la technologie et l'…
ILS