Creator

Age Range

Big Ideas Of Science

Subject Domains

Language

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

ПРИРОДОЗНАВСТВО. Тема: ПОВІТРЯ

[Дослідницьке середовище названо "Властивості газів", оскільки передбачає випереджальний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Наведено інноваційні методики збагачення учнів знаннями про природу, її значення для людини. Дослідницьке середовище рекомендовано для використання у педагогічному процесі Нової української школи задля розвитку критичного мислення школярів, стимулювання їх пізнавальних інтересів, зацікавлення навчальною діяльністю, розвитку навичок користування ІКТ тощо].

Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. Розширення газів за нагрівання. Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. Як людина використовує властивості повітря? Охорона повітря.

Prior Knowledge Requirements

Для використання ILS учням необхідні попередні знання про:
повітря та його властивості (існує навколо нас, не має запаху, прозоре, займає весь доступний простір), а також значення повітря для живої природи.

Дослідницьке середовище спрямоване на формування та розвиток в учнів:
уявленнь про склад і властивості повітря; джерела забруднення повітря; причини виникнення вітру; знань про властивості повітря та газоподібних речовин розширюватися за нагрівання (та інші властивості); розуміння значення повітря для життя; а також важливості вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.