Creator

Age Range

Big Ideas Of Science

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Целиот свет на Земјата зависи од почвата. На растенијата им е потребна како потпора ,потоа за вода и минерали .На животните им е потребна затоа што тие се храната со растенијата или со животни кои јадат храна. Почвата е составена од мали парчиња камења или хумус кој се распаднати остатоци од изумрени растенија и животни.Текстурата на почвата може да се промени доколку се додаваат различни количества песок, прав или глина. Со менување на текстурата се овозможува да се добијат поволни услови за одгледување на растенијата.

Prior Knowledge Requirements

Учениците треба да ги познаваат состојките на почвата и нивните својства.Тие треба да се запознати и со
1.мерки на безбедност
2.пресметуваење на процентни вредности
3.користење на потсетници

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.