Description

Obiectivul general al prezentului laborator este exploatarea potenţialului inovator al platformelor mecatronice educaţionale în scopul dezvoltării gândirii integratoare, a stimulării creativităţii, a flexibilităţii şi capacităţii de adaptare a elevilor pentru a răspunde cu operativitate nevoilor în

continuă schimbare ale pieţei muncii.
 

Laboratorul vizează stimularea iniţiativei privind realizarea şi utilizarea unor platforme mecatronice modulare în sustinerea activităţilor de curs şi laborator pentru diverse discipline precum: fizică, mecatronică, electronică, informatică, tehnologii etc.

 

Ramura ştiinţei: Robotica
 

Competenţele generale deprinse de elev în urma parcurgerii acestui laborator sunt:
1. Cunoașterea şi înțelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronică;
2. Exploatarea platformelor educaţionale în scopul stimulării transferului de cunoaştere a
capacităţii de adaptare a cursantului/elevului la dinamica pieţei muncii (programarea funcţionalităţii sistemelor mecatronice, cunoașterea, dezvoltarea şi implementarea tehnicilor de control);
3. Gândirea sistemică, integratoare şi deprinderea de a lucra în echipă;
4. Capacitate de analiză şi sinteză globală a sistemelor moderne (mecatronice).

Prior Knowledge Requirements

Cunostinte elementare despre robotica

User Ratings

No votes have been submitted yet.